Helyi közösség

KÖSZÖNTŐ

Tisztelettel köszöntöm Önt a Savaria Jövőjéért Helyi Akciócsoport honlapján!

A CLLD program Szombathelyen 2016. május 25-én indult el, amikor a helyi közszféra, vállalkozói szféra és civil szféra képviselői megalakították a Savaria Jövőjéért Helyi Akciócsoportot (HACS).

A HACS megalakulását követően, a helyi szervezetek bevonásával elkészített Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában lefektetésre kerültek a közösség szempontjából fontos célok és meghatározásra kerültek a beavatkozási területek.

A program megvalósításával az a célunk, hogy Szombathelyen organikus fejlődés révén alakuljon ki a lakosság helyi identitását erősítő, fenntartható, kreatív támogató közösség, amelynek köszönhetően valódi kapocs alakul ki az itt élő emberek között.

A célok megvalósítása érdekében a kulturális és közösségi fejlesztéseket támogató helyi felhívásokat teszünk közzé, amelyekre szombathelyi szervezetek pályázhatnak.

Kérem, kövesse figyelemmel a honlapon megjelenő híreket, tanulmányozza át a pályázati rendszerre vonatkozó információkat, és ha olyan ötlete van, amellyel hozzájárulhat céljaink megvalósításához, nyújtsa be pályázatát.

Tisztelettel,

Dr. Nemény András
 
Savaria Jövőjéért Helyi Akciócsoport elnöke
Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

 

JÖVŐKÉP

„Szombathely valódi kapoccsá válik emberek között, településrészek között, múlt és jövő között: organikus fejlesztés révén alakul ki a lakosság helyi identitását erősítő, fenntartható, kreatív támogató közösség” (HKFS)

SAVARIA JÖVŐJÉÉRT HELYI KÖZÖSSÉG

A Savaria Jövőjéért Helyi Közösség 2016. május 25-én alakult 20 taggal, konzorciumi formában. A konzorcium a közszférát, a civil szférát és a vállalkozói szférát képviselő szombathelyi szervezetekből áll. A konzorcium vezetője Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a munkaszervezeti feladatokat a SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Kft. látja el.

 

Tisztségviselők

 

Elnök:                          Dr. Nemény András, Szombathely MJV Polgármestere

Elnökség tagjai:        Vass Szilárd, a civil szféra képviselőjeként
                                    Bozzay Balázs, a vállalkozói szféra képviselőjeként.

 

A közösség tagjai (2023. január 25. napjától hatályos)

 

Közszféra

 • Szombathely MJV Önkormányzata
 • Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.
 • Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
 • AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft.
 • Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
 • Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Civil szféra

 • Herényi Kulturális és Sportegyesület
 • Szombathelyi Civil Kerekasztal
 • Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület
 • Savaria Tendency Art Group Művészeti és Kulturális Egyesület
 • Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
 • Szülőföld K.S.Ö. Egyesület
 • Női Vállalkozói Klub Egyesület
 • Változó Világért Alapítvány
 • Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Vállalkozói Központ
 • Női Erőforrás Társaság Egyesület
 • Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

 

Vállalkozói szféra

 • BFH Európa Kft.
 • INNOPARTNER Szolgáltató és Fejlesztő Nonprofit Kft.
 • Pacific Genius Kft.
 • Régiófókusz Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Pannon PROJEKTUM Bt. 

 

A HELYI KÖZÖSSÉG MEGSZERVEZŐDÉSÉNEK FŐBB LÉPÉSEI

 

2016. április 20.: Szombathely MJV Közgyűlése döntést hozott a CLLD programban való részvételről.

2016. május: Megjelenik a TOP-7.1.1-16 kódszámú  pályázati felhívás.

2016. május 25.: A Savaria Jövőjéért Helyi Közösség megalakulása. 

2016. máj. – nov.: Stratégiaalkotás folyamata, több mint 100 szombathelyi szervezet részvételével.

2016. július 8.: Savaria Jövőjéért Helyi Közösség regisztrációs kérelmének elfogadása.

2017. február: Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása

2017. február 28.: Támogatási kérelem (HKFS) benyújtása.

2017. december 7.: Támogatói döntésről szóló értesítő.

2018. február 1.: Projekt megvalósításának kezdete.

2018. március 23.: Támogatási Szerződés hatályba lépése.

MUNKASZERVEZET

A Savaria Jövőjéért helyi Akciócsoport munkaszervezeti feladatait a SAVARIA Városfejlesztési NKft. látja el. A Munkaszervezet a HACS ügyviteli, adminisztratív feladatainak ellátása mellett aktívan közreműködik a HACS kommunikációs, animációs és projektfejlesztő munkájában. A Munkaszervezet feladatai közé tartozik a pályáztatási rendszer kidolgozása és működtetése, a potenciális támogatást igénylők segítése a pályázatuk kidolgozásában és sikeres benyújtásában. A Munkaszervezet feladatainak ellátását jelenleg két munkatárssal – egy fő munkaszervezet-vezető egy fő projektvezető – biztosítja.

A Munkaszervezet munkatársai telefonos és személyes ügyfélszolgálat keretében állnak a pályázók rendelkezésére. Forduljanak munkaszervezeti irodánkhoz bizalommal személyes vagy telefonos ügyfélszolgálati időben.

 

HACS Munkaszervezet iroda:

 

Cím:             9700 Szombathely, Fő tér 23/B. I/1.

Email:          clld@savaria2020.eu

Telefon:       +36-20/457-2315

Web:             www.clld-szombathely.hu

Facebook:   facebook.com/clldszombathely

 

  Személyes ügyfélszolgálat:          Hétfő, Kedd, Csütörtök: 9:00 - 13:00

Telefonos ügyfélszolgálat:           Hétfő - Péntek: 9:00 - 15:00

 

A személyes tanácsadás igénybevételét megelőzően kérjük, minden esetben egyeztessen időpontot munkatársunkkal!

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a Munkaszervezet a helyi felhívások vonatkozásában sem részben, sem egészben nem írhat helyi támogatási kérelmeket. A Munkaszervezet munkatársai csupán tanácsokkal, információkkal segíthetik a támogatás igénylőjét a kérelme elkészítésében! Amennyiben pályázata megírásához segítségre van szüksége, javasoljuk, hogy forduljon pályázatíró szakemberhez, vagy keressen olyan konzorciumi partnert, aki tapasztalattal rendelkezik a pályázatok készítésében és megvalósításában.