Elbírálás

TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ÉRTÉKELÉSE

 

A helyi támogatási kérelmek bírálata a vonatkozó jogszabályok, különösen a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján több lépcsőben történik, az összeférhetetlenségi szabályok szigorú betartása mellett.

 

1. Jogosultsági ellenőrzés
 

 • A kérelmek jogosultsági ellenőrzését a HACS Munkaszervezet végzi.
   
 • Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

 

2. Tartalmi értékelés
 

 • Amennyiben a helyi támogatási kérelem megfelel a jogosultsági feltételeknek, megkezdődik a helyi támogatási kérelem tartalmi értékelése, a helyi felhívásban rögzített kiválasztási kritériumok alapján. A tartalmi értékelés megkezdéséről a HACS munkaszervezete postai vagy elektronikus úton értesíti a támogatást igénylőt.
   
 • A tartalmi értékelést támogatási kérelmenként kettő, egymástól független, a felhívás tárgyában megfelelő szakmai és pénzügyi ismeretekkel rendelkező szakértő végzi. Amennyiben az értékelések eredménye között egymáshoz képest 30%-nál nagyobb az eltérés, a HACS a helyi támogatási kérelem harmadik független értékelő által elvégzendő újraértékelését rendeli el.

 

3. Döntés
 

 • A jogosultsági és tartalmi szempontból értékelt helyi támogatási kérelmek elutasítására, vagy támogatására a pontozás során kialakult rangsor alapján a HACS által létrehozott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tesz javaslatot.
   
 • A döntési javaslat megalapozása céljából (pl. valótlan adatközlés gyanújának felmerülése esetén) a HACS vezetősége / a HBB elnöke helyszíni szemlét rendelhet el. Ha a támogatást igénylő a helyszíni szemle lebonyolítását megtagadja, akadályozza, illetve a helyszíni szemlét végzőkkel nem működik együtt, a helyszíni szemlét végző tájékoztatja, hogy támogatási kérelme kizárásra kerül a további értékelésből. A helyszíni szemle jegyzőkönyvét a döntés-előkészítés során a döntés-előkészítésben részt vevő személyek részére rendelkezésre kell bocsátani, és a jegyzőkönyv tartalmát a döntés-előkészítés során figyelembe kell venni.
   
 • A HBB döntési javaslatát a HACS Vezetője a HACS Vezetőség döntését követően ellenjegyzi és megküldi az Irányító Hatóságnak (IH) végső döntésre.
   
 • Az IH az elektronikus rendszeren keresztül értesíti a támogatást igénylőt a kérelme támogatásáról / elutasításáról. Ezzel egy időben az IH írásban értesíti a HACS-ot az egyes támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntéséről.
   
 • Az IH támogatási döntését követően a szerződéskötés és a támogatási kérelemben foglalt tevékenységek megvalósításának folyamata megegyezik a hagyományos projektekével, melyre a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet általános iránymutatásai vonatkoznak.